Klampiarske práce

Naša Autopravovňa používa v rámci kalkuláciei škôd na motorových vozidiel kalkulačný program AudaPad.

Kompletná výbava klampiarskymi zariadeniami.

Dielňa je vybavená stolicou a dózerom s kompletným príslušenstvom, ako aj elektronickým meracím systémom

Blackhawk – SHARK.

G