BlackHawk – Shark

Merací systém SHARK využíva ultrazvuk
v spojení s elektronikou a spracovaním
dát pre diangnózu a jednoduché
premeranie havarovaných vozidiel.
Touto exkluzívnou technológiou Vás
BLACKHAWK uvádza do tretieho
tisícročia – je to ďaľší obrovský krok
vpred pre karosárov. Naša práca je
badateľnejšie jednoduchšia a
efektívnejšia. SHARK jedinečne a
revolučne urýchľuje meranie v priebehu
rovnacích operácii. Naviac SHARK
pracuje s neporovnateľnou presnosťou.
S meracím systémom SHARK v spojení
s rovnacími systémami môžeme merať
a rovnať súčasne až 12 merných bodov.

 

www.blackhawk.co.uk

 


G