Lakovnícke práce

Pri lakovníckych prácach sú základnými prvkami farby – PPG spolu s miešacím zariadením.


Lakovnícka dielňa pozostáva zo 4 boxov na prípravu a jednej striekacej kabíny.


Miešací box PPG


G