Profil

Názov spoločnosti: Autoopravovňa u Alexandra
Majiteľ: Nagy Alexander
Forma vlastníctva: 100% súkromné, bez zahraničnej majetkovej účasti
Sídlo spoločnosti: Komárovská 42
821 06 Bratislava 214
Prevádzka: Komárovská 42
821 06 Bratislava 214
Dátum založenia: 25. september 1990

 

Služby realizované firmou Autoopravovňa u Alexandra v oblasti opravy motorových vozidiel, zahrňujú služby týkajúce sa všetkých druhov opráv motorových vozidiel, počnúc vlastnou odťahovou službou v prípade potreby, zabezpečenia náhradných dielov a odbornú montáž. Servis je vybavený kompletným zariadením pre nastavenie motorov (čítačka chýb, motortester, analyzátor).

Ďalej sa firma špecializuje aj na odborné prevedenie klampiarskych prác. Dielňa je vybavená stolicou a dózerom s kompletným príslušenstvom, ako aj elektronickým meracím systémom Blackhawk – SHARK.

Lakernícka dielňa pozostáva zo 4 boxov na prípravu a jednej striekacej kabíny. Miešací box je značky PPG.

 

G