Partneri

Poisťovne, s ktorými spolupracujeme:

Autoopravovňa u Alexandra je zmluvným partnerom poisťovne Allianz, na základe čoho vykonáva svoju činnosť v prípade poistnej udalosti v zmysle zmluvných dohôd o spolupráci v oblasti opráv a pri obhliadkach motorových vozidiel.

G