Obhliadky pre poisťovne

Náš autoservis ponúka obhliadky motorových vozidiel pre poisťovne:

 

V našej autoopravovni je možné pri úhrade škody využiť platbu formou tzv. krycieho listu. Krycí list vystavuje poisťovňa na základe faktúry, ktorú obdrží od nášho autoservisu. Suma na krycom liste sa zníži o sumu rovnajúcu sa spoluúčasti klienta na škode, ktorú si klient dohodol pri uzatváraní zmluvy. Čo to vlastne celé v praxi znamená? Klient po dovezení vozidla (v prípade potreby je možné využiť aj našu odťahovú službu) a jeho následnej oprave si môže vozidlo vyzdvihnúť v autoservise, kde zaplatí iba zmluvne dohodnutú spoluúčasť, prípadne DPH, ak je platcom dane.

Obhliadku nepojazdného motorového vozidla uskutoční likvidátor príslušnej poisťovne do dvoch dní priamo v našej autoopravovni, pojazdného vozidla v priestoroch poisťovne.

Na záver niekoľko dôležitých informácií:

Krycí list nemôže byť vystavený:

     

  • ak chýba relácia polície o šetrení poistnej udalosti
  • ak v relácii polície nie je správa o požití /nepožití/ alkoholu alebo iných návykových látok vodičom vozidla
  • ak poistná zmluva nebola v čase poistnej zmluvy platná
  • ak chýba uvoľnenie vinkulácie poistného plneniavpeňažným ústavom resp. leasingovou spoločnosťou
  •  

G